Tấm Xi Măng Cemboard X2

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Trần Nổi, Trần Chìm, Lót Mái - Độ dày 4mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 4mm
+ Trọng lượng: 16 kg

109.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 12mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 12mm
+ Trọng lượng: 50 kg

340.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 24mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 24mm
+ Trọng lượng:

700.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 20mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 20mm
+ Trọng lượng: 98 kg

570.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 10mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 10mm
+ Trọng lượng: 45 kg

315.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 9mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 9mm
+ Trọng lượng: 38 kg

265.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 18mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 18mm
+ Trọng lượng: 88 kg

495.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 16mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 16mm
+ Trọng lượng: 78 kg

435.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 8mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 8mm
+ Trọng lượng: 33 kg

230.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 6mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 6mm
+ Trọng lượng: 24 kg

165.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 15mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 15mm
+ Trọng lượng: 74 kg

395.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 14mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 14mm
+ Trọng lượng: 70 kg

380.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Trần Nổi, Trần Chìm, Lót Mái - Độ dày 4mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 4mm
+ Trọng lượng: 16 kg

109.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 12mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 12mm
+ Trọng lượng: 50 kg

340.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 24mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 24mm
+ Trọng lượng:

700.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 20mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 20mm
+ Trọng lượng: 98 kg

570.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 10mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 10mm
+ Trọng lượng: 45 kg

315.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 9mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 9mm
+ Trọng lượng: 38 kg

265.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 18mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 18mm
+ Trọng lượng: 88 kg

495.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 16mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 16mm
+ Trọng lượng: 78 kg

435.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 8mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 8mm
+ Trọng lượng: 33 kg

230.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 6mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 6mm
+ Trọng lượng: 24 kg

165.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 15mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 15mm
+ Trọng lượng: 74 kg

395.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 14mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 14mm
+ Trọng lượng: 70 kg

380.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Chat Zalo