Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 12mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 12mm
+ Trọng lượng: 50 kg

340.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 10mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 10mm
+ Trọng lượng: 45 kg

315.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 9mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 9mm
+ Trọng lượng: 38 kg

265.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 8mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 8mm
+ Trọng lượng: 33 kg

230.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 6mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 6mm
+ Trọng lượng: 24 kg

165.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 12mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 12mm
+ Trọng lượng: 50 kg

340.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 10mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 10mm
+ Trọng lượng: 45 kg

315.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 9mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 9mm
+ Trọng lượng: 38 kg

265.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 8mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 8mm
+ Trọng lượng: 33 kg

230.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 6mm

+ Quy cách: 1220xx2440
+ Độ dày: 6mm
+ Trọng lượng: 24 kg

165.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%